Current Students

Abdullah Al Noman

Abdullah Aurko

Ahthasama Alahi Nahin

Alamgir Hossen

Al Shahriar

Amit Kumar Nath

Anamika Roy

Arunima Mandal

Avizit Chandra Adhikary

Chashi Mahiul Islam

Chaity Aparna

Debashis Sen

Farhana Taiyebah

Fatema Tabassum Liza

Forhan Bin Emdad Romy

Fahim Tahmid Chowdhury

Humaira Zahin Mauni

Ibtida Kamal

Kazi Mezbaul Islam

Mahnaz Dil Afroz

Md Shamim Seraj

Md Mashfiqul Islam

Md Maidul Islam

Md Rubel Hoq

Md Mainuddin

Md Arafatur Rahman

Md Jamal Ahmed Shohan

Montasir Shams

Mohana Debnath

Muazzem Siraji

Mushfiqul Hoque (Apurba)

Nafiza Anjum

Niaz Morshed

Nabiha Nasir Orpa

Pampa Ghose

Purbita Rahman

Rakibul Islam Rafiq

Ranjit Chandra Das

Rifat Hasan

Rokonuzzaman Sonet

Rubayet Rahman Rongon

Sadia Sayed

Saferi Rahman Saran

Saifujjaman Saif

Sajib Biswas

Sahab Uddin

Sajeeb Kumar Kirtonia

Sarajeen Saima Hoque

Shahrier Shawon

Shaikh Obaidullah

Shaeke Salman

Shah Alam Limon

Shaon Barua

Shezin Waziha Hussain

Shirin Aktar

Sifat Raihan Khan

Sumit Purkaystha

Tanisha Sultana

Tanvir Ahmed Toshon

Tusher Chandra Mondol

Zihan M Nahian