Current Students

Abdullah Al Noman

Abdullah Aurko

Ahthasama Alahi Nahin

Alamgir Hossen

Al Shahriar

Amit Kumar Nath

Anamika Roy

Arunima Mandal

Avizit Chandra Adhikary

Chashi Mahiul Islam

Chaity Aparna

Debashis Sen 

Farhana Taiyebah

Fatema Tabassum Liza

Forhan Bin Emdad Romy

Fahim Tahmid Chowdhury

Humaira Zahin Mauni

Ibtida Kamal

Mahnaz Dil Afroz

Md Shamim Seraj 

Md Mashfiqul Islam 

Md Maidul Islam

Md Rubel Hoq

Md Mainuddin

Md Arafatur Rahman

Md Jamal Ahmed Shohan

Montasir Shams

Mohana Debnath

Muazzem Siraji 

Mushfiqul Hoque (Apurba)

Nafiza Anjum 

Niaz Morshed

Nabiha Nasir Orpa

Pampa Ghose

Purbita Rahman 

Rakibul Islam Rafiq

Ranjit Chandra Das

Rifat Hasan 

Rokonuzzaman Sonet 

Sadia Sayed

Saferi Rahman Saran

Sajib Biswas 

Sahab Uddin

Sajeeb Kumar Kirtonia

Sarajeen Saima Hoque

Shahrier Shawon

Shaikh Obaidullah 

Shaeke Salman

Shah Alam Limon

Shaon Barua

Shezin Waziha Hussain 

Shirin Aktar

Sifat Raihan Khan

Sumit Purkaystha

Tanisha Sultana

Tanvir Ahmed Toshon

Tusher Chandra Mondol 

Zihan M Nahian

Zakia Sultana Nishat