Current Students

Abdullah Al Noman

Abdullah Aurko

Ahthasama Alahi Nahin

Alamgir Hossen

Al Shahriar

Amit Kumar Nath

Anamika Roy

Arunima Mandal

Avizit Chandra Adhikary

Chashi Mahiul Islam

Debashis Sen

Fahim Tahmid Chowdhury

Farhana Taiyebah

Fatema Tabassum Liza

Forhan Bin Emdad Romy

Humaira Zahin Mauni

Kazi Mezbaul Islam

Mahnaz Dil Afroz

Md Arafatur Rahman

Md Imran Chowdhury

Md Jamal Ahmed Shohan

Md Maidul Islam

Md Mainuddin

Md Mobasshir Rashid

Md Shamim Seraj

Md Mashfiqul Islam

Md Rubel Hoq

Montasir Shams

Muazzem Siraji

Muhib Khan

Mushfiqul Hoque (Apurba)

Nabiha Nasir Orpa

Nafiza Anjum

Nargis Khan

Niaz Morshed

Pampa Ghose

Purbita Rahman

Ranjit Chandra Das

Rakibul Islam Rafiq

Redwan Habibullah

Rifat Hasan

Rokonuzzaman Sonet

Rubayet Rahman Rongon

Sadia Sayed

Saferi Rahman Saran

Serniabat Imam Hossain

Saifujjaman Saif

Sajeeb Kumar Kirtonia

Sajib Biswas

Sarajeen Saima Hoque

Shaeke Salman

Shah Alam Limon

Shahrier Shawon

Shaikh Obaidullah

Shaon Barua

Shezin Waziha Hussain

Shirin Aktar

Sumit Purkaystha

Tania Sultana (Tanisha)

Tanvir Ahmed Toshon

Mohona Debnath

Ibtida Kamal